for abstract click on pap20 ︎
feel free to grab the vessels and combine them together as you like ︎ then click on them for more info

anotaci rozkliknete na pap20︎ 

neváhejte nádoby uchopit a kombinovat je spolu, jak se vám líbí ︎ poté na ně klikněte pro více informací