mo(ve)ment      

Jak zachytit organičnost vůně? Jak zachytit její neviditelnou tvárnost
v prostoru? A jak zachytit rozmanitost všech druhů? Najít ideální tvar vystihující všechny tyto vlastnosti vůně a vytvořit flakón, jako fyzicky uchopitelný objekt znázorňující vůni. To byl můj cíl.

Soubor flakónů MO(VE)MENT je inspirován pomíjivým okamžikem. Okamžikem, kdy zmáčknutí balónku, u typu flakónu „s balkónkem“, stlačí vzduch a vůně se rozvoní prostorem. Žádné z těchto stisknutí není identicky stejné. Nikdy nevmáčkneme stejné množství vzduchu, a nikdy tak nepoužijeme stejné množství vůně. To představuje mnohotvárnost nejen vůně, ale ve chvíli promačkávání balónku, i flakónu samotného. Každé užití vůně tak nabízí možnost pozměnit tvar flakónu, zasáhnout do díla designéra a vytvořit tak na moment originál.

Soubor MO(VE)MENT zachycuje několik z nekonečna variací zmáčknutí „flakónového“ balónku, a tak i několik okamžiků vyjadřujících nejen rozmanitost, ale i organičnost vůně.

︎ 2020 ︎