CO TOČÍŠ? KÁČU. CO NOVÉHO TOČÍŠ? KÁČU. CO TEĎ TOČÍŠ? KÁČU. CO TOČÍŠ? KÁČU. CO NOVÉHO TOČÍŠ? KÁČU. CO TOČÍŠ? KÁČU. CO TEĎ TOČÍŠ? KÁČU. CO NOVÉHO TOČÍŠ? KÁČU. CO TEĎ TOČÍŠ? KÁČU.
Spektrum. Viditelné spektrum. Neviditelné spektrum.
Světlo. Zvuk. Frekvence. Vlnění. Elektromagnetické spektrum.
Jsi viditelná část celku, nebo neviditelná část celku. Jsi část celku. Část spektra.
Jsi vlna. Vlna, co se roztočí jak káča a je jen na ní, kam se dotočí.

TÉMA 2021 / SPEKTRUM

Cena pro vítěze filmového festivalu FAMUFEST 37 pořádaný Filmovou a televizní fakultou Akademie muzických umění v Praze je inspirována elektromagnetickým spektrem a křivkou, kterou je znázorňováno. Toto spektrum je tvořeno viditelným a neviditelným elektromagnetickým zářením.

Viditelné a neviditelné, světlo a zvuk, je stěžejní součástí kinematografie. Stejně tak je viděno nebo neviděno mnoho tvůrců stojící za vznikem filmu. Tvůrčí skupina, široké spektrum lidí, které je převážně veřejností neviděno, ale bezpochyby promítnuto v každé minutě snímku. Výhercům jsou tak předávány ceny různých tvarů vycházejících z vlnových délek a částí elektromagnetického spektra s ideou, že vítěz je součást většího celku, spektra.

Cena je vytvořena z technického skla tvarovaného nad kahanem. Spojením tvaru znázorňující část spektra a tyče se zakulaceným hrotem umístěné v ose tvaru, vzniká cena podobající se káče. Dětské hračce podněcující výherce k myšlence, že se nemusí vždy vše točit kolem filmu a na otázku CO TOČÍŠ? může být dětská odpověď, KÁČU
A KTERÁ ČÁST SPEKTRA JSI TY?
Projekt nebyl realizován. 
︎ 2021 ︎