Bránu k designu jí otevřel Kamenický Šenov, kde studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské (2015 - 2019). Následně pokračovala do Ústí nad Labem na Fakultu umění a designu UJEP do ateliéru Sklo, kde při současném studiu navštěvuje i sklářskou huť
na SUPŠS v Železném Brodě.  

Projekty Hany Vopravilové se pohybují mezi volnými objekty a designem. Sklo je pro ní primární medium a jeho materialitu vnímá samu
o sobě jako hodnotu, která v rámci konceptu dává určitou roli. Inspiraci čerpá především z procesu sklářských výrobních technologií — jejich objevování má posléze tendence eskalovat ve volné objekty. Pracuje s jemnou, emoční estetikou a subjektivními tématy přes lásku k horám až k nutkání ke sběratelství. Velkou roli hraje v její tvorbě světlo — od slunce až po syrovou žárovku.

Společně s Antonínem Koškem pod jménem HAHA v roce 2021 debutovali na pražském Designbloku.